მარნეულში საქართველოს სახელმწიფო სიმბოლოების გამოფენა მოეწყო

0
2253

საქართველოს პარლამენტთან არსებულმა  ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭომ,  მარნეულში კულტურის სახლის საგამოფენო დარბაზში,  მოაწყო  გამოფენა თემაზე: „თანამედროვე ქართული სახელმწიფო სიმბოლოები”.

გამოფენის ორგანიზატორები ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო და მარნეულის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობა იყო.

გამოფენის ფარგლებში წარმოდგენილი იყო  დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ შექმნილი და დამტკიცებული საქართველოს სახელმწიფო სიმბოლოები, მათ შორის ავტონომიური რესპუბლიკის, თვითმმართველი ორგანოების სიმბოლოები (გერბი, დროშა), სახელმწიფო და უწყებრივი ჯილდოები, უნიფორმები, ფულადი ნიშნები და სხვა ინსიგნიები.

გამოფენის მიზანია სახელმწიფო სიმბოლოების პოპულარიზაცია, მოსწავლეების, სტუდენტების, ახალგაზრდობისა და ფართო საზოგადოების ინფორმირება, თუ როგორ ვითარდება თანამედროვე ქართული სიმბოლიკა, სახელმწიფო ატრიბუტიკა, მათ შორის უნიფორმოლოგია, ნუმიზმატიკა, ფალერისტიკა, ჰერალდიკა და ვექსილოლოგია, როგორ მკვიდრდება ამ მიმართულებით ევროპული სტანდარტები დამოუკიდებელ საქართველოში.

ღონისძიებას მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებელი მერაბ თოფჩიშვილი, ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამშრომლები, რესურს ცენტრის წარმომადგენლები, სკოლის პედაგოგები, მოსწავლეები და სხვა დაინტერესებული პირები ესწრებოდნენ.

 

NO COMMENTS