ვაკანისები რუსთავის მერიაში, რომელიც უმაღლეს განათლებას არ საჭიროებს

0
3034

რუსთავის მერიამ თანამშრომელთა შესარჩევად კონკურსი გამოაცხადა. კონკურსი გამოცხადდა მერიაში არსებულ 7 ვაკანტურ თანამდებობაზე, რომელთაგან უმაღლესი განათლება მხოლოდ 4-ზე მოითხოვება, დანარჩენ სამ ვაკანსიაზე განაცხადის შეტანა საშუალო განათლების მქონე 18 წლის მოქალაქესაც შუძლია.

  1.  ადმინისტრაციის იურიდიული განყოფილების სპეციალისტი
  2. ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურის ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი
  3. ადმინისტრაციის მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების სპეციალისტი
  4. საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის შესყიდვებისა და დაგეგმარების განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი
  5. სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის გაწვევის განყოფილების სპეციალისტი
  6. სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის პირველადი აღრიცხვის განყოფილების უფროსი
  7. ქონების მართვის და ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ქონების მართვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

პრეტენდენტებს რომლებიც ვაკანსიებზე განაცხადს შეიტანენ 

 

NO COMMENTS