საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურში მიღება დაიწყო

0
1907

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 2017 წლის 5 ივლისიდან 31 ივლისის ჩათვლით შეიარაღებულ ძალებში იწვევს 35 წლამდე ასაკის მოქალაქეებს და მათ 4 წლიანი საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურის გავლას სთავაზობს.
განცხადების ჩაბარებისას მოქალაქემ თან უნდა იქონიოს:
1. პირადობის მოწმობა (დედანი და ასლი);
2. სამხედრო ბილეთის ან მიწერის მოწმობის ასლი (წვევამდელის მოწმობა);
3. ფოტოსურათი 3X4 – 2 ცალი;

საბუთების მიღება წარმოებს 2017 წლის 5 ივლისიდან 10:00 საათიდან 16:00 საათამდე, ქ. თბილისში მხარდამჭერი ცენტრი „კრწანისი“-ს ბაზის ტერიტორიაზე.
საკონტაქტო ტელ: 595 050685; 595 050673.
– შესაძლებელია ონლაინ რეგისტრაცია: onlinebct.mod.gov.ge

NO COMMENTS