მერებს, გამგებლებსა და საკრებულოს თავმჯდომარეებს ნარკოლოგიური შემოწმების გავლა აღარ მოეთხოვებათ

0
1777

საჯარო სამსახურის შესახებ ახალი კანონის მიხედვით, მერებს, გამგებლებსა და საკრებულოს თავმჯდომარეებს ნარკოლოგიური შემოწმების გავლა პირველი ივლისიდან აღარ მოეთხოვებათ.
„გამგებლებისა და საკრებულოს თავმჯდომარეების უფლებამოსილებას არეგულირებს თვითმმართველობის კოდექსი, თუმცა ეს კოდექსი ღიად ტოვებს მათი ნარკოლოგიური შემოწმების საკითხს, – განმარტავს მირზა მამულაძე, „ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის“ იურისტი. – თვითმმართველობის პოლიტიკური თანამდებობის პირების ნარკოტესტირებას ასევე არ განსაზღვრავს საარჩევნო კოდექსი. ამ კოდექსით მხოლოდ პარლამენტის წევრების ნარკოლოგიური შემოწმების წესებია განსაზღვრული.“
მირზა მამულაძე ამბობს იმასაც, რომ კანონის ეს ჩანაწერი პრობლემურია და „ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია“ ამ კუთხით მუშაობას აპირებს.
კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“ მხოლოდ რიგით საჯარო მოხელეებს ავალადებულებს წარმოადგინონ ნარკოლოგიური შემოწმება. ამ კანონის 27-ე მუხლში ვკითხულობთ: „პირი მოხელედ არ მიიღება, თუ მან სამსახურში არ წარმოადგინა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ფორმით ნარკოლოგიური შემოწმების ცნობა, ან წარმოდგენილი ნარკოლოგიური შემოწმების ცნობა ადასტურებს ნებისმიერი ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების ფაქტს.“
გამოდის, რომ მუნიციპალიტეტების თანამშრომლებს ნარკოლოგიური შემოწმების გავლა მოეთხოვებათ სამსახურში აყვანის დროს.

„გარდა ამისა, უწყების ხელმძღვანელ პირებს აქვთ ექსკლუზიური უფლებამოსილება, ნებისმიერ დროს, გაუფრთხილებლად მოითხოვონ რომელიმე თანამშრომლის ნარკოლოგიური შემოწმება,“ – დასძენს მირზა მამულაძე.
ახალი კანონის მოქმედება ასევე არ ვრცელდება პროკურორებსა და პროკურატურის გამომძიებლებზე.

„ტელეგრაფი” დაინტერესდა აქვთ თუ არა გავლილი ქვემო ქართლის მუნიციპალიტეტების პირველ პირებს ნარკოლოგიული შემოწმება. როგორც მუნიციპალიტეტების გამგეობებში აცხადებენ, ვინაიდან აქამდე არსებული კანონი ავალდებულებდა მერებს, გამგებლებსა და საკრებულოს თავმჯდომარეებს აღნიშნული ტესტის ჩაბარებას, მათ გავლილი აქვთ შესაბამისი პროცედურები.

 

NO COMMENTS