ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების თარიღი ცნობილია

0
1553

თვითმმართველობის არჩევნები 21 ოქტომბერს ჩატარდება.

არჩევნების თარიღის დადასტურებას პრემიერ-მინისტრის კონტრ-ასიგნაციაც დასჭირდა. ოფიციალური აქტი არჩევნების დანიშვნის შესახებ არჩევნებამდე 60 დღით ადრე გამოიცა, რის შემდეგაც საარჩევნო კამპანია ოფიციალურად დაიწყო. 

პარალელურად, ცესკო ახსენებს არჩევნებში მონაწილე პარტიებს, რათა მათ კანონმდებლობით განსაზღვრულ ვადებში – ანუ არჩევნების დღის დანიშვნის შემდეგ მომდევნო 3 დღის განმავლობაში შესაბამისი განაცხადით ცესკო-ს თავმჯდომარეს მიმართონ.

NO COMMENTS