გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერიაში 21 ვაკანტურ პოზიციაზე გამარტივებული კონკურსი გამოცხადდა

0
1718

მუნიციპალიტეტის მერიაში 21 ვაკანტურ პოზიციაზე გამარტივებული კონკურსი გამოცხადდა.

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოში დასაქმების მსურველებს საშუალება ეძლევათ ათი დღის ვადაში საჯარო სამსახურის ბიუროს ოფიციალურ ვებ გვერდზე hr.gov.ge-ზე დარეგისტრირდნენ და განაცხადი გააკეთონ  არაუმეტეს ხუთ ვაკანსიაზე. (გაითვალისწინეთ, რომ ხუთზე მეტ ვაკანსიაზე განაცხადის გაკეთების შემთხვევაში, კანდიდატი ვერ მიიღებს კონკურსში მონაწილეობას).

კონკურსის ჩატარების ზუსტი ადგილის, თარიღისა და დროის შესახებ კონკურსანტებს ეცნობებათ მათ მიერ მითითებული ელექტრონული ფოსტის მისამართზე.

კონკურსი ორ ეტაპად გაიმართება:

 1. განცხადების გადარჩევა;
 2. გასაუბრება

 

 1. მერის წარმომადგენელი მარტყოფის ადმინისტრაციულ ერთეულში

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/46005?active=1

 1. მერის წარმომადგენელი სართიჭალის ადმინისტრაციულ ერთეულში

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/46004?active=1

 1. მერის წარმომადგენელი ახალსოფლის ადმინისტრაციულ ერთეულში

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/46003?active=1

 1. მერის წარმომადგენელი კუმისის ადმინისტრაციულ ერთეულში

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/46002?active=1

 1. მერის წარმომადგენელი ნორიოს ადმინისტრაციულ ერთეულში

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/46001?active=1

 1. მერის წარმომადგენელი თელეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/46000?active=1

 1. მერის წარმომადგენელი გამარჯვების ადმინისტრაციულ ერთეულში

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/45999?active=1

 1. მერის წარმომადგენელი ახალი სამგორის ადმინისტრაციულ ერთეულში

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/45998?active=1

 1. მერის წარმომადგენელი კალინინოს ადმინისტრაციულ ერთეულში

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/45997?active=1

 1. მერის წარმომადგენელი ლემშვანიერას ადმინისტრაციულ ერთეულში

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/45996?active=1

 1. მერის წარმომადგენელი ჯანდარის ადმინისტრაციულ ერთეულში

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/45995?active=1

 1. მერის წარმომადგენელი ვახტანგისის ადმინისტრაციულ ერთეულში

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/45994?active=1

 1. მერის წარმომადგენელი ნაზარლოს ადმინისტრაციულ ერთეულში

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/45993?active=1

 1. მერის წარმომადგენელი ქესალოს ადმინისტრაციულ ერთეულში

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/45992?active=1

 1. მერის წარმომადგენელი კრწანისის ადმინისტრაციულ ერთეულში

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/45989?active=1

 1. მერის წარმომადგენელი ყარაჯალარის ადმინისტრაციულ ერთეულში

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/45986?active=1

 1. მერის წარმომადგენელი აღთაკლიის ადმინისტრაციულ ერთეულში

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/45982?active=1

 1. მერის წარმომადგენელი ყარათაკლიის ადმინისტრაციულ ერთეულში

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/45979?active=1

 1. მერის წარმომადგენელი გარდაბნის ადმინისტრაციულ ერთეულში

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/45974?active=1

 1. მერის თანაშემწე

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/45973?active=1

 1. მძღოლი https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/45972?active=1

NO COMMENTS