რუსთავის მერიას ახალი შემადგენლობის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო ეყოლება

0
1989

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიაში სამოქალაქო საბჭოს ახალ შემადგენლობას აირჩევენ – ამის შესახებ რუსთავის ღია მმართველობის სტრატეგიის სამუშაო დოკუმენტის განხილვისას გახდა ცნობილი.

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო წარმოადგენს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის სათათბირო ორგანოს, რომელიც თავის საქმიანობას წარმართავს „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“, მოქმედი კანონმდებლობისა და წინამდებარე დებულებისა შესაბამისად. საბჭო უშუალოდ ექვემდებარება ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერს.

საბჭოს ახალი შემადგენლობა უახლოეს პერიოდში გახდება ცნობილი.

(C) Telegraph.ge

NO COMMENTS