2013 წლიდან აუტისტი მოსწავლეებისთვის სპეციალური პროგრამა მოქმედებს

0
1993

პროგრამის მიზანია:

  • ხელი შეუწყოს მოსწავლის სოციალური, ფუნქციური, აკადემიური უნარების განვითარებას, ქცევის მართვას
  • სსსმ მოსწავლეებმა შეძლონ თანატოლებთან აქტიური კომუნიკაცია,სასწავლო პროცესში ჩართვა
  • ქ. თბილისის 72-ე, 166-ე, 132-ე, 41-ე საჯარო სკოლებში, პირველ კლასიკურ გიმნაზიაში, ქ. რუსთავის 21-ე, ქ. ბათუმის მე-13 საჯარო სკოლებში აუტისტური სპექტრის დარღვევის მქონე მოსწავლეებისთვის ინტეგრირებული კლასები ფუნქციონირებს.
  • ინტეგრირებული კლასი აღჭურვილია შესაბამისი დამხმარე სასწავლო რესურსებით, თვალსჩინოებითა და ინვენტარით.
  • ინტეგრირებული კლასისთვის კონკურსის წესით შერჩეულია: პედაგოგი, ფსიქოლოგი, სპეციალური მასწავლებელი, დამხმარე მასწავლებელი, დამხმარე სპეციალისტები.
  • სასწავლო პროგრამა მორგებულია თითოელი ბავშვის საჭიროებებზე.
  • საქართველოს ყველა საჯარო სკოლა, სადაც თუნდაც ერთი სსსმ მოსწავლეა, სკოლა მოსწავლის მხარდასაჭერად დამატებით დაფინანსებას ღებულობს.

NO COMMENTS