საქართველოში ყველაზე მაღალანაზღაურებადი პოსტი ვაკანტურია

0
3753

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარის არჩევნები 2017 წლის 2 მაისს 17:00 საათზე დაინიშნა. მოქმედ თავმჯდომარეს ვახტანგ აბაშიძეს უფლებამოსილების სამწლიანი ვადა 2017 წლის 19 მაისს ეწურება.

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრს ექვსი წლის ვადით ირჩევს საქართველოს პარლამენტი სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით. კომისიის თავმჯდომარეს კი ირჩევს თავად კომისია, ასევე, სრული შემადგენლობის ხმათა უმრავლესობით, სამი წლის ვადით. კომისიონერის თავმჯდომარედ არჩევა მხოლოდ ერთი ვადით შეიძლება. თავმჯდომარის არჩევნებში მონაწილეობის უფლება კომისიის ყველა წევრს აქვს.

თავმჯდომარის არჩევნებში მონაწილეობის მიღების მსურველმა კომისიის წევრმა (წევრებმა) განაცხადი არჩევნებში მონაწილეობის შესახებ ხმის დამთვლელ კომისიაში 2017 წლის 19 აპრილის 10:00 საათიდან 2017 წლის 21 აპრილის 19:00 საათამდე უნდა წარადგინოს.

კომისიის თავმჯდომარის არჩევნების ხმის დამთვლელი კომისია ყალიბდება კომისიის გადაწყვეტილებით და ის დაკომპლექტებულია კომისიის აპარატში დასაქმებული პირებით.

კომიის წევრთა ამჟამინდელი შემადგენლობა ასე გამოიყურება:

ვახტანგ აბაშიძე – კომისიის თავმჯდომარე

კახი ბექაური – კომისიის წევრი

მერაბ ქათამაძე – კომისიის წევრი

გიორგი ფრუიძე – კომისიის წევრი

ელისო ასანიძე – კომისიის წევრი

შეგახსენებთ, საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობა, ისევე როგორც წევრობა ყველაზე მაღალანაზღაურებადია საქართველოში.

ვახტანგ აბაშიძის 2016 წლის წლიურმა თანამდებობრივმა სარგომ 255 425 ლარი შეადგინა.

კახი ბექაურის –  242685.73 ლარი

მერაბ ქათამაძემ  – 168069.80 ლარი წევრობისთვის, ხოლო თავმჯდომარის კონსულტანტის პოზიციაზე 6531.25 ლარი მიიღო.

გიორგი ფრუიძე – 181206.90 ლარი.

ელისო ასანიძემ – 187203.43 ლარი კომისიის წევრობისთვის, ხოლო კომისიის აპარატის კონკურენციის ხელშეწყობის დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობრივი სარგო 36705.76 ლარი.

NO COMMENTS