43 მომხრე 8 წინააღმდეგი

0
1892

43 მომხრე 8 წინააღმდეგი – სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიამ სამუშაო ჯგუფების მიერ მომზადებულ კონსტიტუციის გადასინჯვის პროექტის რედაქციასა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ კონსტიტუციური კანონის გადასინჯვის პროექტის რედაქციას კენჭი უყარა.

NO COMMENTS