რუსთავს წყალმომარაგება შეუწყდება

0
1973

სათავე ნაგებობაზე ელექტრო გადამცემი ხაზის რეაბილიტაციასთან  დაკავშირებით 3 მაისს 11:00-18:00 წყალი შეუწყდება რუსთავს. აღნიშნული ინფომრაცია რუსთავის მოსახლეობამ მოკლე ტექსტური შეტყობინების მეშვეობით მიიღო.

NO COMMENTS