რუსთავში გლობალური სანავიგაციო სატელიტური სისტემების სადგური გაიხსნა

0
2136

პროექტის, “კავკასიის აქტიური გეოდინამიკა” ფარგლებში, ქალაქ რუსთავში გაიხსნა კიდევ ერთი მუდმივი GNSS (გლობალური სანავიგაციო სატელიტური სისტემები) სადგური. მოცემული ტექნოლოგიით დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტის გეოდეზიისა და გრავიმეტრიის დეპარტამენტი შეისწავლის საქართველოში დედამიწის ქერქის გადაადგილებასა და დეფორმაციას. გეოდეზიისა და გრავიმეტრიის დეპარტამენტის მიზანია სრულყოფილი გეოდეზიური დაკვირვების ქსელის შექმნა, მონიტორინგი და სხვადასხვა გეოდეზიური ამოცანების გადაჭრა, როგორც სამეცნიერო ისე სამოქალაქო მიზნებისთვის.

NO COMMENTS