სამშენებლო სფეროში შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით ახალი საკანონმდებლო რეგულაციები მომზადდება

0
1392

– პირველივე დარღვევაზე ჯარიმა იქნება 30 ათასი ლარის ოდენობით.

– იმ კონკრეტულ შემთხვევებზე, სადაც მიმდინარეობდა მშენებლობა და დარღვევების გამო ჰქონდათ შეჩერებული მშენებლობა, და მიუხედავად შეჩერებისა, ინვესტორი, კონკრეტული კომპანია აგრძელებს მუშაობას, ის დაჯარიმდება 50 ათასი ლარით.

– უკანონო მშენებლობებზეც, თუ ტერიტორია, მიწა არის სახელმწიფოს საკუთრება, მუნიციპალიტეტის საკუთრება და მიმდინარეობს უკანონო მშენებლობა, ჯარიმა იქნება 25 ათასი ლარი. კერძო საკუთრებაზე -20 ათასი ლარი.

NO COMMENTS