ბოლნისი წელს მეორედ გახდა საქართველოში საუკეთესო პრაქტიკის მქონე მუნიციპალიტეტი

ბოლნისი წელს უკვე მეორედ გახდა საქართველოში საუკეთესო პრაქტიკის მქონე მუნიციპალიტეტი, ნომინაციაში ,,მუნიციპალური სოციალური პროგრამები მოწყვლადი ჯგუფებისთვის”.
კონკურსზე საქართველოს მასშტაბით 38 პროექტი იქნა წარდგენილი და აქედან მხოლოდ 5 მუნიციპალიტეტი გახდა გამარჯვებული: ბოლნისი, ქუთაისი, ცაგერი, ზუგდიდი და ბათუმი.

NO COMMENTS